Email: huuthongdaithang@gmail.com - daithangpoli@gmail.com
Chính sách giao nhận - POLI

1/ Điều kiện vận chuyển và giao nhận hàng hóa:

- Chính sách giao nhận của PoLi Đại Thắng được áp dụng tất cả các đối tượng khách hàng khi mua sản phẩm trực tiếp tại Công ty hoặc qua địa chỉ email: daithangpoli@gmail.com và hotline: 0989.002.365

a/ Phương thức giao hàng:

- Đối với các sản phẩm chiếu sáng dân dụng, văn phòng như: Đèn led tuýp,bóng bulb, led panel, led siêu sáng ... sẽ được Công ty giao hàng miễn phí trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Và thu phí đối với khách hàng có địa chỉ ngoài thành phố, tùy thuộc vào khu vực vị trí địa lý khác nhau sẻ có mức phí khác nhau và có sự thống nhất giữa bên bán và bên mua về khoản phí này.

- Đối với các sản phẩm sản xuất tại nhà máy như: Trụ đèn chiếu sáng, lan can cầu giao thông, các sản phẩm liên quan đến cơ khí... có hai hình thức giao nhận:

+ Khi có thông báo lấy hàng, khách sẽ cho xe vào trực tiếp nhà máy sản xuất để nhận hàng và không mất khoản phí nào.

+ Khi khách yêu cầu vận chuyển tới địa điểm khác mà không phải tại nhà máy thì tùy thuộc vào địa điểm vị trí mà có mức phí khác nhau. Và có sự thõa thuận thống nhất giữa bên mua và bên bán.

b/ Thời gian giao hàng:

- Do bộ phận kinh doanh và khách hàng thỏa thuận.

c/ Phương tiện giao hàng : 

- Xe tải và xe máy

2. Trường hợp giao hàng chậm so với điều khoản trong hợp đồng: 

PoLi Đại Thắng sẽ có công văn thông báo với khách hàng về khoản chậm trễ và nêu rõ lý do chậm trễ để hai bên có thể trao đổi và thống nhất lại ngày giao hàng trên cơ sở tự nguyện không ép buộc.

 

 

1. Conditions of transportation and delivery of goods:

- PoLi Dai Thang's delivery policy applies to all customers when purchasing products directly at the Company or via email address: daithangpoli@gmail.com and hotline: 0989.002.365

a/ Delivery method:

- For civil and office lighting products such as: LED tubes, bulbs, led panels, super bright LEDs... will be delivered free of charge by the Company within Ho Chi Minh City. And collect fees for customers with addresses outside the city. Depending on different geographical areas, there will be different fees and there is an agreement between the seller and the buyer on this fee.

- For products manufactured at the factory such as: lighting poles, traffic bridge railings, mechanical related products... there are two forms of delivery:

+ When there is a notice to pick up the goods, the customer will drive the car directly to the manufacturing factory to receive the goods without any fee.

+ When customers request transportation to another location other than at the factory, depending on the location, there are different fees. And there is a unified agreement between the buyer and the seller.

b/ Delivery time:

- As agreed by the sales department and customers.

c/ Means of delivery:

- Trucks and motorbikes

2. In case of late delivery compared to the terms in the contract:

- PoLi Dai Thang will send an official dispatch to notify customers of the delay and clearly state the reason for the delay so that the two parties can discuss and agree on the delivery date on a voluntary, non-coercive basis.

Zalo