Những Hoạt Động Trong Mùa Dịch Ở Nhà Máy PoLi


Dịch bệnh khó khăn chung của toàn xã hội . Cùng với chủ trương chống dịch và phát triển kinh tế , công ty đại thắng với sự quyết tâm của ban lãnh đạo sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên chịu khó , chịu khổ cùng nhau cố gắng .

- Tiêm vắc xin cho CNCNV

-Sản xuất kinh doanh theo chủ trương 3T Thấu hiểu chia sẽ cùng khách hàng và đối tác .


Bài viết liên quan