HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU


Với tinh thần “tương thân tương ái” mong muốn chia sẻ, giúp đỡ phần nào khó khăn đối với đồng nào Miền trung “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng, chung tay góp sức thực hiện các hoạt động cứu trợ và ủng hộ kịp thời cho đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai lũ lụt.


Bài viết liên quan