Chính sách thanh toán


Hiện tại, chúng tôi chỉ nhận thanh toán bằng chuyển khoản, hoặc thu tiền mặt trực tiếp, cụ thể như sau:

- Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản sau:

Thông tin người thụ hưởng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI THẮNG

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

Số tài khoản: 1471 0000 155 334 tại ngân hàng BIDV Chi Nhánh Ba Tháng Hai

Số tài khoản: 806 888 39  tại ngân hàng ACB Chi Nhánh Sài Gòn

- Nếu quý khách thanh toán bằng tiền mặt, Đại Thắng PoLi sẽ giao hàng và thu tiền tại chỗ tại địa chỉ của quý khách.

 


Bài viết liên quan