Hội thảo Myanmar 25/06/2018


Ngày 25/06/2018 ban lãnh đạo Công ty đến tham dự hội thảo tại Myanmar

Bàn về việc kết hợp kinh doanh và mở rộng mối quan hệ kinh doanh giữa 2 bên.

 

Việt Nam - Myanmar hợp tác để cùng phát triển


Bài viết liên quan